top of page
  • Writer's pictureIlze Kārkliņa

Dibināts fonds Edgara Ernestsona piemiņas saglabāšanai

Ilggadējam Liepājas tenisa sporta skolas trenerim Edgaram Ernestsonam teniss bija ne tikai sports, bet arī dzīvesveids. No 1962.gada Liepājas tenisa kortos Edgars Ernestsons izaudzinājis daudzus izcilus sportistus, kas guvuši lielus panākumus Latvijā un pasaulē. To, ka Liepājas tenisa kortos viņu varēja sastapt biežāk nekā mājās, apliecina viņa audzēkņi: “Edgars Ernestsons bija kaut kas daudz vairāk kā tikai tenisa treneris. Viņš bija tenisa kortu dvēsele, tenisa un dzīves skolotājs. Viņš iemācīja mīlēt tenisu pa īstam un uz visu mūžu.” Diemžēl 2020.gada 27.maijā Liepājas tenisa treneris Edgars Ernestsons devās mūžībā, atstājot aiz sevis mīlestību pret tenisu, mīlestību pret sportu un mīlestību pret dzīvi.

Lai godātu tenisa trenera Edgara Ernestsona piemiņu, 2020.gada 10.jūlijā tenisa entuziasti un domu biedri dibināja “Edgara Ernestsona piemiņas fondu”. Edgara Ernestsona piemiņas fonda galvenais uzdevums ir saglabāt tenisa trenera Edgara Ernestsona piemiņu, organizējot finanšu un citu līdzekļu piesaisti, fizisko un juridisko personu ziedojumu vākšanu, kā arī īstenojot tenisa trenera Edgara Ernestsona piemiņai veltītus projektus. Tā valdi veido Imants Andersons, Andrejs Koļesins, Anete Seska-Rāviņa, Kārlis Žāžis un Ilze Kārkliņa.


No kreisās: Imants Andersons, Anete-Seska Rāviņa, Ilze Kārkliņa, Andrejs Koļesins.


Pašlaik fonda dibinātāji un draugi ar nodibinājuma un ziedojumu līdzekļiem vēlas radīt īpašu tenisa trenerim Edgaram Ernestsonam veltītu pieminekli, kas bronzas figūras veidolā izstaro viņa tenisa dvēseli un rada trenera klātesamības efektu Liepājas Tenisa kortos, Jūrmalas parkā. Pieminekļa autors būs sirsnīgais un talantīgais tēlnieks Egons Peršēvics.

Edgars Ernestsons ir mūsu, Liepājas tenisa leģenda, Liepājas tenisa dvēsele un sirds. Saglabāsim šo sajūtu ne tikai sevī, bet nodosim to arī mūsu bērniem, mazbērniem paaudžu paaudzēs. Lieliem mērķiem nepieciešami lieli līdzekļi, atbalsti mūs un ziedo tenisa trenera Edgara Ernestsona piemiņas saglabāšanai un pieminekļa izveidei.

70 views0 comments

Comments


  • White Facebook Icon
bottom of page