top of page
  • Writer's pictureIlze Kārkliņa

Top tenisa trenerim Edgaram Ernestsonam veltīts piemineklis

Nodibinājums “Edgara Ernestsona piemiņas fonds” (turpmāk – Fonds) sadarbībā ar talantīgo tēlnieku Egonu Peršēvicu ir radījuši maketu Liepājas Tenisa sporta skolas ilggadējam trenerim Edgaram Ernestsonam veltītam piemineklim, kurš turpmāk varētu atrasties Liepājas Tenisa kortos Jūrmalas parkā un iedvesmot jaunos tenisa entuziastus.


“Edgara Ernestsona piemiņas fonda” dibinātāji un draugi ar nodibinājuma un ziedojumu līdzekļiem vēlas radīt īpašu tenisa trenerim Edgaram Ernestsonam veltītu pieminekli, kas bronzas figūras veidolā izstarotu viņa tenisa dvēseli un radītu leģendārā trenera klātesamības efektu Liepājas Tenisa kortos Jūrmalas parkā.

Foto: Ritvars Sproģis.

Šobrīd tēlnieka izstrādātais makets ir apmēram 50 centimetru augsta telpiska figūra, kas atspoguļo leģendāro tenisa personību. Veidojot maketu reālā mērogā, tiks veikti vairāki papildinājumi, piemēram, izstrādāti precīzi sejas vaibsti un nostrādātas vissmalkākās detaļas, lai pēc iespējas precīzāk attēlotu tenisa leģendu Edgaru Ernestsonu un radītu viņa klātesamības sajūtu Liepājas Tenisa kortos. Maketa izstrāde ir veikta par Fondam saziedotajiem līdzekļiem, un Fonda komanda ir ļoti pateicīga katram ziedotājam un atbalstītājam!


“Mēs ticam, ka kopā ar mūsu draugiem, mūsu ziedotājiem un mūsu atbalstītājiem mums izdosies radīt īpašu, mūsu mīļajam tenisa trenerim Edgaram Ernestsonam veltītu pieminekli! Edgars Ernestsons bija kaut kas daudz vairāk nekā tikai tenisa treneris. Viņš bija tenisa kortu dvēsele, tenisa un visas dzīves skolotājs. Viņš iemācīja mīlēt tenisu pa īstam un uz visu mūžu,” saka piemiņas fonda valdes locekle Anete Seska-Rāviņa.


Lai uzstādītu pieminekli, šobrīd tiek vākti nepieciešamie līdzekļi. Daļu ir ziedojuši bijušie trenera audzēkņi un fonda draugi, taču aicināti atsaukties visi, kam būtiska tenisa trenera Edgara Ernestsona piemiņas saglabāšana un pieminekļa izveide.


Ilggadējam Liepājas Tenisa sporta skolas trenerim Edgaram Ernestsonam teniss bija ne tikai sports, bet arī dzīvesveids. No 1962. gada Liepājas tenisa kortos Edgars Ernestsons izaudzinājis daudzus izcilus sportistus, kas guvuši lielus panākumus Latvijā un pasaulē, piemēram, vienu no Latvijas tenisa līderēm Anastasiju Sevastovu. Liepājas tenisa kortos treneri varēja sastapt biežāk nekā mājās. 2020. gada 27. maijā Liepājas tenisa treneris Edgars Ernestsons devās mūžībā, atstājot aiz sevis mīlestību pret tenisu, mīlestību pret sportu un mīlestību pret dzīvi.


Lai godātu tenisa trenera Edgara Ernestsona piemiņu, 2020. gada 10. jūlijā tenisa entuziasti un domu biedri dibināja “Edgara Ernestsona piemiņas fondu”. Fonda galvenais uzdevums ir saglabāt tenisa trenera Edgara Ernestsona piemiņu, organizējot finanšu un citu līdzekļu piesaisti, fizisko un juridisko personu ziedojumu vākšanu, kā arī īstenojot tenisa trenera Edgara Ernestsona piemiņai veltītus projektus. Tā valdi veido Imants Andersons, Andrejs Koļesins, Anete Seska-Rāviņa, Kārlis Žāžis un Ilze Kārkliņa.


Ziedojumu iespējams pārskaitīt:

Edgara Ernestsona piemiņas fonds

Reģistrācijas Nr.: 40008299696

Banka: a/s SEB banka

SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X

Multivalūtu konta Nr.: LV09UNLA0055001840997

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • White Facebook Icon
bottom of page